Načítám Váš košík
Menu

Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Házená Plzeň s.r.o. se sídlem V Šipce 694/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 29098327, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 24609/KSPL vedeném u krajského soudu v Plzni, e-mail fanshop@talentplzen.cz, adresa V Šipce 694/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách shop.talentplzen.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde shop.talentplzen.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

2. Obecná ustanovení a poučení

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
  4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

7. Odstoupení od smlouvy

8. Řešení sporů se spotřebiteli

9. Závěrečná ustanovení

 

Přílohy ke stažení:

Dokument ke stažení (Příloha č.1 Formulář pro reklamaci)

Dokument ke stažení (Příloha č.2 Formulář odstoupení od smlouvy)

Nastavení cookies

🍪 Datové soubory cookies vám usnadňují používání našeho webu. Díky nim se nemusíte pokaždé přihlašovat a neobtěžuje vás nevhodná reklama. Více informací o používání cookies najdete na stránce zde.